Państwowa Inspekcja Sanitarna
z serii "Strony prywatne"

Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: Sanepid) - wyspecjalizowana instytucja wyko-nująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób.

cytat z wikipedii

Główny Inspektorat Sanitarny ustala ogólne kierunki działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Inspektoratem kieruje Główny Inspektor Sanitarny, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym Ministrowi Zdrowia.


Państwowa Inspekcja Sanitarna

Główny Inspektorat Sanitarny - Informacje których potrzebujesz.


Główny Inspektorat Sanitarny

ul. Długa 38/40
 00-238 Warszawa

inspektorat@gis.gov.pl
0 22 536 13 00
0 22 635 61 94

 
TELEFON
POKÓJ
GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
 
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

DYREKTOR GENERALNY
 
635-15-59635-83-46


635-70-14

635-45-81
wew. 304
108110


105

107
CENTRALA GIS
635-45-81
 
KANCELARIA GIS
wew. 318
136